29 września 2016

9:00 - 9:30
Rejestracja
9:30
Otwarcie konferencji
9:45 - 10:15
Keynote - wykład inauguracyjny
10:15 - 12:15
Blok I - innowacyjne idee + panel dyskusyjny
12:15 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:00
Blok I, cz. II - innowacyjne idee - prezentacje naukowe
14:00 - 14:40
Lunch
14:40 - 16:40
Blok II - projekty w pierwszej fazie inwestycyjnej + panel dyskusyjny
16:40 - 17:20
Blok III - finansowanie grantowe + panel dyskusyjny

30 września 2016

9:30 - 10:00
Keynote 2
10:00 - 11:30
Blok IV - projekty w drugiej fazie inwestycynej + panel dyskusyjny
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 13:15
Blok V - VC Funds + panel dyskusyjny
13:15 - 14:30
Lunch
13:15 - 14:30
Sesja posterowa
14:30 - 16:00
"Bio Business" - perspektywy rozwoju
16:00 - 16:15
Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Coming soon!!

Coming soon!

Coming soon!

Coming soon!

Dr. Ernst Plefka

Born in 1954.
Studied Biology at the University in Vienna (Austria). In 1981 got Master of Science and in 1984 Doctor of Science.
Between 1983 – 2012 held different management positions within different pharmaceutical companies (Astra-Zeneca, Novartis, Grünental, Baxter, Guerbet):
•    Product manager
•    Head of field force
•    Head of marketing
•    Managing director
Since 2013 Business development manager at Biocrates Life Sciences AG (Austria) and managing director of his own company EPconsult e.U. (Austria)
Additional education as:
•    Commercial trainer and coach
•    Knowledge manager
•    Change manager
Lector at the “Donau Universität Krems” (Austria) for Health Education

Bioinnovation International Summit 2016 jest corocznym wydarzeniem, od dziewięciu lat wpisanym w kalendarium trójmiejskich spotkań o międzynarodowym zasięgu i rosnącej renomie.

Spotkanie to jest owocem innowacyjnej współpracy pomiędzy Fundacją Centrum Transferu Technologii Innovation Synegry, Pro-Science Polska Sp. z o.o. oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Tegoroczna edycja to kolejny krok w kierunku rozbudowania idei wydarzenia oraz zwiększenia zaangażowania jego uczestników.

Podczas Bioinnovation International Summit 2016:

Naukowcy  otrzymają możliwość ewaluacji swoich projektów o potencjale wdrożeniowym. Dzięki spotkaniom z ekspertami,  profesjonalnymi brokerami technologii oraz przedstawicielami przemysłu, będą mogli ocenić możliwość zainteresowania inwestorów swoimi pomysłami oraz sprawdzić czy ich pomysły pokrywają się ze współczesnymi potrzebami sektora przemysłowego.

Centra Transferu Technologii będą miały możliwość prezentacji wyników realizowanych dotychczas projektów aplikacyjnych oraz dalszych planów i oferty współpracy

Przedstawiciele przemysłu Life Science  będą mieli szansę przedstawienia obecnych obszarów zainteresowań branży oraz kierunków badawczo-rozwojowych obranych w perspektywie najbliższych lat

Inwestorzy będą mieli okazję wprowadzić zainteresowanych w realia finansowania innowacji, obecne możliwości zdobycia środków oraz ochrony własności intelektualnej

Ale Bioinnovation International Summit 2016 to coś więcej! Jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na wspieraniu przedsiębiorczości wśród ambitnych studentów, doktorantów i młodych naukowców mających ciekawe i innowacyjne pomysły, które będą mieli szansę przedstawić w trakcie sesji posterowych, a także paneli dyskusyjnych i spotkaniach z ekspertami.

Tworzenie możliwości dla innowacji I współpracy – to nasz główny cel, który sprawia, że Bioinnovation International Summit 2016 jest wydarzeniem tak wyjątkowym. Obecność specjalistów, ekspertów i naukowców z tak wielu sektorów świata Life Science to niemal gwarancja odpowiednich warunków do stworzenia platformy wymiany innowacyjnych idei i budowy mostów przyszłej owocnej współpracy.

Przez lata wydarzeń z cyklu Bioinnovation International Summit, swoją obecnością zaszczycili nas światowej klasy autorytety i specjaliści, którzy zgodzili się podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.

Bedziemy zaszczyceni jeśli również Ty rozważysz współtworzenie z nami niepowtarzalnej atmosfery wydarzenia jakim jest tegoroczna Bioinnovation International Summit!

Do zobaczenia w Gdańsku!

Centrum Transferu Technologii Synergy

Centrum Transferu Technologii Synergy

Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy to organizacja, która została powołana przez osoby związane z naukami Life Science w celu wsparcia oraz promowania naukowców oraz innowacyjnych projektów z tej właśnie dziedziny. Ideą fundacji jest wspieranie ośrodków akademickich, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, chcących rozpocząć działalność opartą o innowacyjne produkty czy usługi, w rozwoju projektów mających potencjał aplikacyjny. Jednym z głównych celów jest angażowanie młodych, ambitnych ludzi w działalność wykorzystującą innowacyjne pomysły, a także propagowanie w kręgach naukowych przedsiębiorczości oraz działań przyczyniających się do transferu nowatorskich technologii w sferę przedsiębiorstw i biznesu. Paragraf 7 statutu Fundacji podaje główne cele działania instytucji którymi są m.in.:

- wspieranie działalności naukowej (oraz wyników tej działalności) m. in. Poprzez informację o jej osiągnięciach,

-propagowanie działań przyczyniających się do transferu nowatorskich rozwiązań technologicznych w sferę gospodarczą także poprzez prezentację i promocję wyników naukowych i wspieranie innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin życia.

Fundacja od samego początku bardzo ściśle współpracuje z lokalnymi ośrodkami naukowymi (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska), jak i z ośrodkami wspierającymi transfer technologii (Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym) oraz ekspertami (polskimi i zagranicznymi) z zakresu prawa własności przemysłowej, rzecznikami patentowymi, ekonomistami, analitykami i osobami zajmującymi się transferem technologii.

Gdański Park Naukowo Technologiczy

Gdański Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Park jest płaszczyzną dla współpracy nauki i biznesu.

Jest to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską.

W GPNT mieszczą się laboratoria, obiekty biurowo-technologiczne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, EduPark oraz EduPrzedszkole. Budynek GPN-T jest sukcesywnie modernizowany i kompleksowo wyposażany. GPNT oferuje nowoczesne powierzchnie technologiczno-produkcyjne oraz technologiczno-biurowe.

W Parku funkconuje instytucja, która wspiera i daje niezbędne warunki do powstawania i rozwoju nowych firm. Są one zazwyczaj oparte na wiedzy i nowoczesnych technologiach zakładanych przez absolwentów uczelni i pracowników naukowych.
III etap rozbudowy GPNT skończył się w 2013r. Zrealizowano budowę dwóch zespolonych budynków o charakterze biurowo-technologicznym. Rozbudowa Parku umożliwiła wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze badań i rozwoju.

Pro-science

Powodem powstania PRO-SCIENCE była chęć ułatwiania i przyspieszania postępu współczesnej nauki i technologii. Świadcząc szeroki wachlarz usług pomagamy odkrywać nowe perspektywy od nanotechnologii i biologii molekularnej, po chemię i badania kliniczne.

We współczesnym świecie nauka i biznes coraz częściej przez siebie przenikają. PRO-SCIENCE świadczy innowacyjne usługi skierowane do środowisk akademickich, biznesowych oraz inwestycyjnych. Naszym klientom proponujemy profesjonalne usługi w zakresie infobrokingu, doradztwa, szkoleń, organizacji konferencji, profesjonalnych opracowań i tłumaczeń.

Realizując unikatowe przedsięwzięcia i projekty, skutecznie integrujemy zagadnienia naukowe, finansowe, menadżerskie oraz biznesowe Pro-Science zapewnia kompleksową ofertę skierowaną zarówno do przedsiębiorców szukających innowacyjnych technologii oraz środków na ich wdrożenie, jak i naukowców pragnących komercjalizować swoje odkrycia. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji zapewniając profesjonalne wsparcie i doradztwo.

Rejestracja